Instruccions per afegir el calendari

El calendari d'activitats el podeu trobar en format ICS en la seguent direcció:

Podeu insertar la URL o descarregar el fitxer i importar-ho al vostre programa de Calendari.

Ajuda als diferents clients de Calendar: