AVÍS LEGAL, PROTECCIÓ DE DADES, CONDICIONS DE COMPRA I POLÍTICA DE COOKIES

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • Identitat: CLUB MUNTANYENC MOLLET
 • NIF: G-59367540
 • Adreça Postal: C/ PINEDA FOSCA, 6 (08100) MOLLET DEL VALLÉS
 • Telèfon: 93 579 12 85
 • Correu Electrònic: cmuntanyencmollet@gmail.com
 • Dades de contacte del Responsable de Privacitat: C/ PINEDA FOSCA, 6 (08100) MOLLET DEL VALLÈS cmuntanyencmollet@gmail.com

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Tramitació de les llicències federatives
 • Organització i informació d'activitats de lleure
 • Organització de competicions esportives
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l'interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d'acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d'acord amb el consentiment de l'interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport al CLUB MUNTANYENC MOLLET, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
 • Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l'excepció d'obligació legal.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al CLUB MUNTANYENC MOLLET l'està tractant dades personals que l'interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a CLUB MUNTANYENC MOLLET, C/ PINEDA FOSCA, 6 (08100) MOLLET DEL VALLÉS
 • Mitjançant un escrit dirigit a CLUB MUNTANYENC MOLLET a l'adreça de correu electrònic: cmuntanyencmollet@gmail.com.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

1.- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Compra

Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:

 1. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per comprar (Únicament poden contractar els serveis aquells usuaris majors de setze (16) anys i que disposin de capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra, si bé per a majors de 16 anys però menors d'edat, a efectes del pagament dels Serveis haurà de comptar amb la deguda autorització de qui en tingui la pàtria potestat o tutela).
 2. Que ha llegit i accepta els presents Condicions Generals de Compra i la política de privacitat, dels quals en els successius seran denominades les "Condicions Generals de Compra".

2.- Modificació de les Condicions Generals de compra

El Club Muntanyencpodrà modificar les condicions generals de compra notificant-ho als usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través del Club Muntanyenc. Totes les condicions generals de compra modificades entraran en vigència automàticament al moment de la seva publicació; sempre i quan, no obstant, modificacions substancials de les condicions generals de compra entrin en vigència trenta (30) dies després de l'enviament d'un avís a l'Usuari, ja sigui per correu electrònic des cmuntanyencmollet@gmail.com a la seva adreça de correu electrònic que estigui registrada al Club Muntanyenc, o a través d'altres mitjans, inclosos, entre d'altres, anuncis, missatges o un altre tipus d'avís que sigui visible al lloc web del Club Muntanyenc. Vostè accepta realitzar tot i qualsevol arranjament necessari perquè vostè (i no el seu filtre de correu electrònic no desitjat) pugui rebre tots els missatges de correu electrònic des d'aquesta adreça de correu electrònic. El seu ús continu del Servei implicarà la seva acceptació de les modificacions. Les darrers condicions generals de compra es publicaran a la web, i vostè sempre ha de revisar-los abans de fer servir el portal.

En tot cas, les condicions aquí contingudes tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquestes condicions generals de compra s'haurà d'abstenir d'utilitzar el portal i / o els serveis del Club Muntanyenc.

El Club Muntanyenc es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de registre de usuari o de cancel·lar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que això generi cap dret a indemnització o rescabalament.


3.- Serveis

El Club Muntanyenc ofereix la posibilitat de formalitzar pagaments online de inscripcions, préstec de material i altres pagaments de secretaria, per tal de donar servei als seus usuaris.


4.- Preus i Mitjans de Pagament

El pagaments es poden realitzar de dues maneres:

 1. Per transferència.
 2. Per targeta de crèdit TPV Virtual.

Els preus que s'assenyalen a la web són amb IVA inclòs i la moneda és el Euro (€).


5.- Devolució i reemborsament de compra

En el pagament d'inscripcions d'activitat, es retornaran els diners en cas que l'activitat, ja sigui per força major o altres causes, no es pugui portar a terme.

En cas que el participant (Usuari) no pugui fer l'activitat, l'import no es retornará i no es podrá demanar cap indemnització al Club Muntanyenc.

El prèstec de material del Club Muntanyenc está regit a la Normativa sobre el préstec de material.

Altres pagaments en secretaria, s'acceptará la devolució de l'import pagat si el servei contractat no s'ha dut a terme.

L'usuari té dret a reclamar el retorn del seu pagament moments després d'haver-lo afectuat mitjançant el correu electrònic del Club Muntanyenc cmuntanyencmollet@gmail.com

Si el pagament s'ha dut a terme mitjançant el TPV Virtual, aquest es retorna de manera parcial o total, a la mateixa targeta, mitjançant el panell de TPV Virtual del Club Muntanyenc.

Si el pagament s'ha dut a terme mitjançant transferència bancaria, aquest es retorna de manera parcial o total, a la mateixa compta mitjançant l'entitat bancaria del Club Muntanyenc.


6.- Cancel·lació de compra

El Club Muntanyenc es reserva el dret a cancel·lar qualsevol compra d'inscripció a l'activitat, sense haver d'aportar motiu o informació al participant. Generalment, será per motiu de falta d'aforament, dret d'admisió del participant o falsetat de dades de l'Usuari.


7.- Seguretat i protecció a compradors

Oferim pagament segur SSL mitjançant targeta de crèdit

Li garantim la màxima seguretat en el seu pagament i la confidencialitat de les dades. Totes les operacions de pagament es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'Standard SSL, que garanteix la total confidencialitat de les dades de la targeta bancària. Aquestes dades viatgen encriptades en tot moment i només amb coneguts pel banc autoritzador, sense que en cap moment es guardin en els nostres servidors.

Els pagaments de les compres es fan a través de Redsys amb tots els sistemes d'encriptació i seguretat de transferència de dades a través del protocol SSL, de manera que el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció de aquests canals.

POLÍTICA DE COOKIES

NORMATIVA APLICABLE

L'apartat segon de l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), estableix el següent:

Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre els caps de el tractament de les dades, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment de l'destinatari per acceptar el tractament de les dades es pot facilitar mitjançant l'ús dels paràmetres adequats de el navegador o d'altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració llarg de la instal·lació o actualització mitjançant una acció expressa a aquest efecte.

Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d'índole tècnica a el sol fi d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Segons recull la Guia sobre l'ús de les galetes, publicada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dates (des d'ara, AEPD) en l'any 2013, la LSSI-CE és aplicable a qualsevol tipus d'arxiu o dispositiu que es descarrega en l'equip terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació. La galeta és un d'aquests dispositius d'ús generalitzat per la qual cosa, d'ara endavant, anomenarem genèricament aquests dispositius com cookies.

Queden exceptuades de l'acompliment de les obligacions establertes en l'article 22.2 de la LSSI-CE les cookies utilitzades per a alguna de les següents finalitats:

 • Permetre únicament la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa.
 • Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l'usuari.

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM A LA PÀGINA WEB:

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les galetes que utilitzem en la nostra pàgina web:

Cookie

Nom

Finalitat / Més informació

Vencimient

 

accepto_cookies

Es fa servir per guardar l'acceptació de la Política de Cookies

1 any

Google Analytics

_utma

Club Muntanyenc Mollet s'apoya l'ús de Google Analytics al lloc web per poder fer un seguiment de l'activitat realitzada en ell

2 anys

 

 

 

 

_utmv

Les cookies de Google Analytics recopilen informació de registre estàndard i dades sobre els hàbits dels visitants de forma anònima.

Més informació:

Google Developers

30 minuts

Cookies  google.com

PREF

L'ús de serveis de localitzaci & oacute; com Google Maps implica la instal·lació d'aquestes galetes

2 anys

 

APISID

S'utilitzen per recordar preferències de l'usuari durant la seva navegació.

2 anys

 

HSID, SID

Proveir de mecanismes de seguretat que evitin l'accés no autoritzat a dades d'accés d'usuaris o la informació que aquests faciliten en formularis de contacte, p.ex.

2 anys

 

 

Més informació sobre les cookies de Google a la pàgina de Google Privadesa i Condicions (castellà)

 


Garanties complementàries - Gestió de galetes:

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada a el dia de el navegador usat, i aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les galetes s'esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació trobareu una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d'aquest "mode privat":

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; navegació Privada

Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; incógnito

Important: Si us plau, llegiu atentament la secció d'ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar el "mode privat". Podrà seguir visitant la nostra web encara que el seu navegador estigui en "mode privat", si bé, la seva navegació per la nostra web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. De forma alternativa, pot fer clic per denegar el seu consentiment. Recordeu que algun processament de les seves dades personals pot no requerir del seu consentiment, però vostè té el dret de rebutjar tal processament. Les seves preferències s'aplicaran només a aquest lloc web. Podeu consultar la nostra política de cookies i privacidad.